Ukus prepoznatljivog kvaliteta

O nama

U poslovanju kompanija koje su društveno odgovorne trebalo bi (mada i dalje često nije tako) da se podrazumeva da poštuje ljudska prava i ne zagađuje životnu okolinu. Ako je taj prvi uslov ispunjen, tek onda možemo govoriti o nadogradnji: učešću u humanitarnim akcijama i drugim vidovima društvene odgovornosti. Jedna od naših najznačajnijih konkurentnih prednosti je kombinacija znanja, kreativnosti i inovacije svih naših radnika. Snažna društvena odgovornost ogleda se u brizi za dobrobit i sigurnost našeg osoblja i ljudi iz šire društvene zajednice. Svi oni doprinose našem poslovanju. U saradnji sa radnicima, njihovim porodicama, lokalnom zajednicom i društvom u celini, Pekara Aleksa se zalaže za održiv ekonomski razvoj radi poboljšanja kvaliteta života.

Galerija

"Niko ne može da misli kako treba, voli kako treba i spava kako treba ako nije večerao kako treba"

- Virdžinija Vulf

Kontaktirajte nas